ทุนการศึกษา-ไร้ข้อผูกพัน สำหรับปีการศึกษา 2563 ระดับป.โท และป.เอก ที่ AIT

มีทุนที่น่าสนใจจาก Asian Institute of Technology หรือที่รู้จักกันสั้นๆ ว่า AIT ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย อีกทั้งยังเป็นทุนการศึกษา-ไร้ข้อผูกพัน โดยมีทั้งหมด 4 ทุนการศึกษาด้วยกันสำหรับปีการศึกษา 2563 โดยทั้ง 4 ทุน มีดังนี้

1. His Majesty the King’s Scholarships for Doctoral Program

2. His Majesty the King’s Scholarships for Master’s Program

3. Her Majesty the Queen’s Scholarships for Master’s Program

4. Loom Nam Khong Pijai (GMS Scholarships) for Master’s Program

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาหลักสูตร 4 ปีด้วยผลการเรียนที่โดดเด่นในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรองรับ

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด

– มีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีตามที่ AIT กำหนด คือ 2.75 – 3.00 (หรือเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่ออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก หรือ 3.50 (หรือเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Recommendation Letters จำนวน 2 ฉบับ

– ข้อเสนอแนะงานวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ait.ac.th

Ms. Wilailak at 02-524-5023

Ms. Kanchana at 02-524-6119

E-mail: rtg@ait.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ