Ajinomoto Scholarship มอบทุนปริญญาโท เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาจาก Ajinomoto Scholarship สำหรับนักเรียนในประอาเซียน+1 เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้แก่ University of Tokyo, Kyoto University, Nagoya University, Ochanomizu University, Waseda University และ Kagawa Nutrition University

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนนักเรียนวิจัย ที่บัณฑิตวิทยาลัย : มูลค่า ¥150,000/เดือน เป็นเวลา 1 ปี (ประมาณ 43,000 บาท)

-ทุนหลักสูตรปริญญาโท ที่บัณฑิตวิทยาลัย : มูลค่า ¥180,000/เดือน เป็นเวลา 2 ปี (ประมาณ 52,000 บาท)

-การพิจารณา รับเข้าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา : ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น : ตั่วเครื่องบินเที่ยวเดียว จากหนึ่งใน 6 ประเทศต่อไปนี้บินไปที่ญี่ปุ่น Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Vietnam หรือ Russia

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ ที่ University of Tokyo, Kyoto University, Nagoya University, Ochanomizu University, Waseda University และ Kagawa Nutrition University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ถือสัญชาติจากหนึ่งในประเทศที่กำหนด (Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Vietnam และ Russia)

-สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยมีประวัติการศึกษาที่ดี (มีระยะเวลาการศึกษา 16 ปี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) และต้องได้รับคำแนะนำจากประธานมหาวิทยาลัย หรือที่ปรึกษาด้านการศึกษาของตน

-ผู้สมัครจะต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2019

-ผู้สมัครจะต้องสามารถได้รับการยอมรับว่าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ (นักศึกษาวิจัย) หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Master’s course) จากมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวิจัย หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ในเดือนเมษายน 2019 หรือตุลาคม 2019

-มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น

-มีสุขภาพร่างกายและใจที่แข็งแรง มีแรงจูงใจในการเรียน

-ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ

 

วิธีการสมัคร:

-Transcript ที่ออกโดยสถาบันการศึกษา

-จดหมายรับรอง (Letters of Recommendation)

-สำเนาเอกสารที่พิสูจน์ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัคร (เช่นผลการสอบ JPLT, EJU และข้อสอบอื่นๆ ที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมของญี่ปุ่น) หลักสูตรอาจมีให้ส่งผลคะแนน TOEFL และ GRE

 

ปิดรับสมัคร:

ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ajinomoto.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ