Global Minds PhD Scholarship ทุนวิจัยปริญญาเอก ที่ KU Leuven ประเทศเบลเยี่ยม

KU Leuven มอบทุน Global Minds PhD Scholarship สำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาในหลักสูตรปริญญาเอก ที่ประเทศเบลเยี่ยม

โดยวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา คือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยปริญญาเอกในระบบ “sandwich” หมายความว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของงานวิจัยจะปฏิบัติที่ KU Leuven และ 50 เปอร์เซ็นต์ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยเดิมของผู้รับทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 10 ทุนการศึกษา ครอบคลุมดังต่อไปนี้

-เงินขั้นต่ำ

-ค่าธรรมเนียม

-บริษัทประกันสุขภาพเบลเยี่ยม

-ประกันภัยวิชาชีพและอุบัติเหตุ

-ประกันของบุคคลที่สาม (เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและความรับผิดทางวิชาชีพ)

-ตั๋วเครื่องบิน (สำหรับนักวิชาการ)

-ค่าเดินทางสำหรับการเดินทางแต่ละครั้ง (สำหรับนักวิชาการ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา

-มีหัวข้อวิจัยของตัวเองมานำเสนอ

-ซึ่งโครงวิจัยควรเหมาะสมกับระบบ ‘sandwich’ ที่ให้มีการทำวิจัย 24 เดือนที่ KU Leuven และ 24 เดือนที่มหาวิทยาลัยเดิมของนักศึกษา ระยะเวลาการวิจัยสูงสุด 12 เดือนที่ KU Leuven สลับกับการเข้าพักการวิจัยสูงสุด 12 เดือนที่สถาบันในประเทศ

-การวิจัยระดับปริญญาเอกต้องได้รับการสนับสนุนและกำกับดูแลโดยศาสตราจารย์ KU Leuven

-ให้แนบเอกสารต่อไปนี้พร้อมอีเมลล์ CV

-จดหมาย GM motivation letter

-ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย GM คำถามวิจัย กรอบแนวคิดงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ กำหนดการค้นคว้าตามระบบ ‘แซนด์วิช’

-ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยในประเทศของตน

-มหาวิทยาลัยของผู้ยื่นคำขอต้องแสดงหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอสำหรับโครงการปริญญาเอก ซึ่งรับรองได้ว่าผู้สมัครสามารถอุทิศตัวเองเพื่อทำวิจัยเอกในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

-ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานอย่างเป็นทางการว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ เช่น การสอบ IELTS แบบ Academic หรือ TOEFL: iBT

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 31 มกราคม 2561

-ชื่อและนามสกุลที่ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง

-ประเภทของหลักสูตร:  Doctoral Programme หรือหลักสูตร Predoctoral programme เลือกหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาที่เลือก

-ต้องเลือกปีการศึกษา 2018-2019

-ชื่อหน่วยงานทุน : Global Minds Doctoral Scholarship

กรอกใบสมัครออนไลนฺ์

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kuleuven.be

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ