งานอักษราวิชาการ 2562 ม.ศิลปากร เชิญชมนิทรรศการแนะนำสาขา ฟรี! ไม่จำกัดจำนวน

เชิญนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอักษราวิชาการ 2562 ที่จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

ภายในงานพบกับ

– นิทรรศการแนะนำสาขาวิชาของคณะๆ

– การจำหน่ายสินค้าและอาหารจากภาควิชาต่างๆ

 

การประกวดแข่งขัน ทั้งหมด 9 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

2. การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictee)

3. การแข่งขันตอบปัญหาจากวีดิทัศน์ภาษาฝรั่งเศส

4. การแข่งขันกลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับจำนวน 50 ทีม)

5. การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ(ประเภทขับร้องเดี่ยว)

6. การประกวดร้องเพลงภาษาเยอรมัน

7. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 3: ทรรปณะประวัติศาสตร์สากล”

8. การแข่งขันตอบปัญหาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ (รับจำนวน 12 ทีม)

9. การประกวดการนำเสนอโครงงานพัฒนาทางสังคมศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

 

จำนวนที่เปิดรับ:

ไม่จำกัดจำนวน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

การสมัคร:

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมงานอักษราวิชาการได้ที่นี่

 

วันที่จัดกิจกรรม:

26-28 สิงหาคม 2562

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

 

ที่มา: อักษราวิชาการ อักษรศาสตร์ ศิลปากร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ