มาแล้ว!! 26 ทุน ALECS Marie Sklodowska-Curie ใครอยากเรียนต่อไอร์แลนด์ห้ามพลาด

ALECS Marie Sklodowska-Curie Fellowship เป็นทุนวิจัยสำหรับนักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ The Irish Software Research Centre ประเทศไอร์แลนด์ โดยทุนสนับสนุนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมาธิการยุโรป

จุดประสงค์ในการให้ทุนนี้คือการมุ่งเน้นการฝึกฝน และพัฒนานักวิจัยในระดับนานาชาติ ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 26 ทุน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสเข้าร่วมการเรียนรู้แบบเข้มข้นกับ Evolving Critical Systems

อ่านรายละเอียดเงินสนับสนุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก และนักวิจัยที่มีประสบการณ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือนักวิจัยที่มีประสบการณือย่างน้อย 4 ปี เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา หรือวงการอุตสาหกรรม

-สมัครได้ไม่จำกัดสัญชาติ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล  alecs-at-lero.ie

 

ปิดรับสมัคร:

21 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

alecs.lero.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ