มาแล้ว!! ทุนทำวิจัย Postdoc จากมูลนิธิ Alexander von Humboldt สำหรับทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนทำวิจัย Postdoc จากมูลนิธิ Alexander von Humboldt เปิดรับสมัครทำหรับทุกสาขาวิชา ระยะเวลาการทำวิจัย 6 – 24 เดือน โดยงานวิจัยต้องมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในเยอรมนี

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนนักวิจัยระดับ Postdoc มูลค่าเดือนละ €2,650 (ประมาณ 91,000 บาท) และทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยผู้มีประสบการณ์มูลค่าเดือนละ €3,150 (ประมาณ 108,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับทำวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ euraxess.ec.europa.eu

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

euraxess.ec.europa.eu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ