จุฬาฯ เปิดคอร์ส ‘Introduction to Smart Grid’ ให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนฟรี

ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด!! CHULA MOOC เปิดให้คุณได้ลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ ‘Introduction to Smart Grid’ แล้ววันนี้!!

 

 

Introduction to smart Grid จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ซึ่งแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักกับแนวคิดการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดเบื้องต้นและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ

นอกจากนี้จะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเดิมกับแบบสมาร์ทกริดให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของสมาร์ทกริดพร้อมทั้งจะมีการยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เปิดลงทะเบียนวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://mooc.chula.ac.th/courses/cumooc-50

 

ที่มา:  CHULA MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ