ทุนเต็มจำนวนไม่มีข้อผูกมัด สำหรับเรียนต่อป.โท ณ มหาวิทยาลัย Bremen ประเทศเยอรมนี

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนปริญญาโท DAAD EPOS สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล International Studies in Aquatic Tropical Ecology ณ มหาวิทยาลัย Bremen ประเทศเยอรมนี

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล International Studies in Aquatic Tropical Ecology หลักสูตร 2 ปี ณ มหาวิทยาลัย Bremen

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกียวข้องอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.uni-bremen.de

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uni-bremen.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ