Alfred Friendly Press Fellowships ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้สื่อข่าว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Alfred Friendly Press Fellowships ทุนพัฒนาทักษะอาชีพเป็นเวลา 6 เดือน โดยจัดมอบทุนนี้ปีละหนึ่งครั้งแก่ผู้สื่อข่าวมืออาชีพจากประเทศกำลังพัฒนา และประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้ร่วมงานแบบเต็มเวลาที่องค์กรข่าวของสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารมวลชน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทั้งระหว่างประเทศ และในประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพรายเดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักข่าวมืออาชีพจากประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่เกิดตลาดใหม่

-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-มีอายุระหว่าง 25-35 ปี

-ผู้สมัครควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในฐานะนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรือสื่อกระจายภาพและเสียง

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร ที่นี่ และส่งใบสมัครมาที่อีเมล david@presspartners.or

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

presspartners.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ