ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Allan & Nesta Ferguson Charitable มหาวิทยาลัย Sheffield ปี 2018

มหาวิทยาลัย Sheffield ร่วมมือกับ Allan และ Nesta Ferguson Charitable Trust และ Sheffield Institute for International Development เปิดรับใบสมัครเพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน (ระยะเวลามากกว่า 3 ปี) แก่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ กับสถาบัน Sheffield เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

– ทุนการศึกษาจะมอบการสนับสนุนในรูปแบบของการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มแบบเต็มจำนวน ค่าใช้จ่ายในหอพักของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาต่อไปนี้

– MA Cities and Global Development

– MA International Development

– MSc in Environmental Change and International Development

– MPH in International Development

– MSc in International Social Change and Policy

– MA Global and Political Economy

– MA International Politics

– MA in Social Research​

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– คุณต้องได้รับข้อเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตรที่กำหนด เพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Sheffield ในปี 2018 ภายในวันอังคาร 1 พฤษภาคม 2018

– คุณต้องอยู่ในเกณฑ์นักศึกษาต่างชาติ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

– คุณจะต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยรัฐบาล องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล หรือองค์กรที่คล้ายคลึงกัน

– ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถรับร่วมกับรางวัลจากการการระดมทุนอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นจากมหาวิทยาลัย Sheffield หรือแหล่งทุนภายนอก

– คุณต้องสมัครเรียนแบบเต็มเวลา

– คุณต้องเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัย Sheffield ในปี 2018

– ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถเลื่อนออกไปจากกำหนดการได้

– การรับทุนการศึกษาอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดๆ ที่แนบมากับข้อเสนอของคุณ ก่อนถึงกำหนดเวลาที่กำหนดโดย Admissions Service

– การรับทุนการศึกษาจะต้องได้รับวีซ่าเพื่อให้สามารถไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในเดือนกันยายนปี 2018

– คุณต้องเป็นพลเมืองของประเทศ หรือมีภูมิลำเนาถาวรในประเทศ หรือดินแดนที่กำลังพัฒนาตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

 

วิธีการสมัคร:

คุณจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติหากมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 

หมดเขตรับสมัคร:

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ