Allianz จัดแข่งขันงานวิจัย ในหัวข้อ “Climate Risk” ชิงเงินรางวัล พร้อมร่วมงานอีเวนท์ที่เยอรมนี

Allianz Climate Risk Research Award คือรางวัลสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Allianz นำเสนอความหลากหลายของการประกันภัย และประเภทของกองทุน โดยมีลูกค้าประมาณ 86 ล้านราย ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก จึงถือเป็นหนึ่งบริษัทประกันภัยชั้นนำทั้งในด้านทรัพย์สิน อุบัติเหตุ สุขภาพ และชีวิต

สำหรับรายละเอียดการแข่งขันมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในการแข่งขันนี้ ผู้เข้ารอบ 4 คนจะได้รับ:

-ผู้เข้ารอบสุดท้าย ได้รับเงินรางวัล 7,000 ยูโร (ประมาณ 264,000 บาท)

-ผู้เข้ารอบที่สอง ได้รับเงินรางวัล 5,000 ยูโร (ประมาณ 188,000 บาท)

-ผู้เข้ารอบที่สาม ได้รับเงินรางวัล 3,000 ยูโร (ประมาณ 113,000 บาท)

-ผู้เข้ารอบที่สี่ ได้รับเงินรางวัล 2,000 ยูโร (ประมาณ 75,000 บาท)

-พร้อมด้วยคำเชิญเข้าร่วมงาน 1 วันที่มิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

-เผยแพร่โปรเจคงานวิจัยของผู้เข้ารอบสุดท้าย ผ่านเว็บไซต์ allianz.com

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การแข่งขันด้านการวิจัย ในหัวข้อ Climate Risk: real-time information and new technologies.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ยินดีต้อนรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ

-เป็นผู้สร้างผลงานแต่เพียงผู้เดียว

-ส่งได้เพียงหนึ่งผลงานเท่านั้น

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ นักวิจัยหลังปริญญาเอก

-หากเป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมงาน Award Event ที่มิวนิก ประเทศเยอรมนี และนำเสนอผลงานด้วยตัวเอง

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-ส่งเอกสาร และ แบบฟอร์มใบสมัคร ไปที่อีเมล research-award@allianz.com

 

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.allianz.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ