ประกวดสิ่งประดิษฐ์ “Green Innovation” ชิงรางวัลกว่า 1.2 ล้านบาท พร้อมไปดูงานที่อเมริกา!!

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สายสามัญและสายอาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” ในโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest 2019 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท

 

 

ประเภทการประกวด

– นักเรียน – นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.)

– นักเรียน – นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 (เวลาเที่ยงคืน) โดยดูจากวันที่ที่แสดงในระบบเป็นสําคัญ

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะได้รับรางวัลมูลคารวม 500,000 บาท ประกอบด้วย เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และค่าใช้จ่าย เพื่อเขาร่วมงาน Maker Faire Bay Area และทัศนศึกษาในสถานที่สําคัญๆ ณ เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 มูลค่ารวม 450,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท

– รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

เฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Young Makers Contest

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ