ทุน Alta Scuola Politecnica แจกสูงสุด 150 ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศอิตาลี

กลับมาพบกับทุนที่น่าสนใจอีกแล้วค่ะ ในวันนี้เป็นทุนจากประเทศอิตาลี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนต่อระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่กำหนด ทุนนี้มีชื่อว่า Alta Scuola Politecnica (ASP) เป็นทุนที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา โดยจำนวนทุนที่แจกแต่ละปีสูงสุดถึง 150 ทุนเลยทีเดียวค่ะ

ใครที่เล็งๆ ที่จะเรียนปริญญาโทที่ประเทศอิตาลีไว้ ห้ามพลาดทุนดีๆ แบบนี้นะคะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่ได้ทุน ASP สูงสุด 150 คน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เงินสนับสนุนในการทำโปรเจค ที่พักและจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองเมื่อจบการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป้นนักศึกษาต่างชาติ

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว

-มีผลคะแนน GRE®General Test แบ่งออกเป็นสามพาร์ทคือ Verbal Reasoning 156 คะแนนขึ้นไป Quantitative Reasoning 157 คะแนนขึ้นไป และ Analytical Writing 3,5

-มีผลคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 5.5 คะแนนขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ผลคะแนน IELTS เท่ากับ 5.5 คะแนนขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ได้แก่

-ใบแสดงผลการศึกษาที่มีตราประทับของสถาบันการศึกษาที่จบมา

-ผลคะแนน GRE®General Test (อายุไม่เกิน 5 ปี)

-ใบรับรองผลคะแนน IELTS

-หนังสือแนะนำตัว

 

ปิดรับสมัคร:

20 ตุลาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.politocomunica.polito.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ