ทุนการศึกษาปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย Tilburg ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2018-2019

มหาวิทยาลัย Tilburg เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยสาธารณะที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมธุรกิจและมนุษยศาสตร์ตั้งอยู่ในเมือง Tilburg ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์

สำหรับปีการศึกษา 2018-2019 ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอทุนการศึกษาปริญญาโทด้านการวิจัยของ TSB Research ทุนการศึกษาจะประกอบด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่สมาชิก EEA ที่ สถาบัน Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)

 

 

ทุนการศึกษา:

นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ใน EEA จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน €12,440(ประมาณ 489,500 บาท) และลดค่าเล่าเรียนเป็น €2,060 (ประมาณ 81,000 บาท)

หมายเหตุ* ค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2018-2019 ยังไม่ได้รับการยืนยันดังนั้นนี่เป็นเพียงการประมาณค่าเล่าเรียนที่คาดว่าคุณจะต้องจ่าย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับบปริญญาโทด้านการวิจัย สาขา สังคมและพฤติกรรมมนุษย์ และการศึกษาความแตกต่างและการประเมินผล ที่สถาบัน Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1 ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้องมาก่อน เช่น

– จิตวิทยา

– สังคมวิทยา

– วิทยาศาสตร์การจัดการ

– ทรัพยากรมนุษย์

2 คุณสามารถสมัครเข้าเรียนได้ก่อนจบการศึกษา แต่คุณต้องจบการศึกษาภายในวันที่ 1 กันยายน 2018 หากคุณจบหลังจากนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามก่อนสมัครผ่านทาง TSB-Admissions@tilburguniversity.edu

3 ต้องได้เกรดเฉลี่ย 75% สำหรับสองปีล่าสุดของหลักสูตรปริญญาตรี (หรือในหลักสูตรปริญญาโทของคุณถ้ามี)

4 มีพื้นฐานทางวิชาการที่เพียงพอในเรื่องของกระบวนการและสถิติการวิจัย หรืออย่างน้อยควรมีพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเอือต่อผลประโยชน์ด้านงานวิจัยซึ่งคุณจะต้องระบุในใบสมัคร

5 มีความตั้งใจที่ต้องการจะศึกษา รวมไปถึงมีทักษะที่ดีเยี่ยมและความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้งานวิจัยบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งคุณจะต้องเขียนแนะนำแนบมากับใบสมัครด้วย

6 ผู้สมัครที่ถือสัญญาติต่อไปนี้ ไม่ต้องส่งหลักฐานรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

– ออสเตรเลีย

– แคนาดา (ยกเว้นควิเบก)

– ไอร์แลนด์

– นิวซีแลนด์

– สหราชอาณาจักร

– สหรัฐอเมริกา

– หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หือปริญญาโทจากประเทศเหล่านี้

7 นอกเหนือไปจากนี้ ต้องส่งหลักฐานรับรองตามเงื่อนไขดังนี้

– TOEFL: 600 (ข้อสอบแบบกระดาษ) หรือ 100 (ข้อสอบคอมพิวเตอร์)

– Academic IELTS: คะแนนรวม 7.0 และแต่ละพาร์ทต้องได้ไม่น้อยกว่า 6.5

– Cambridge Proficiency: ทุกเกรด

– Cambridge Advanced English: เกรด A และ B

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครไม่สามารถยื่นขอทุนการศึกษาเองได้ แต่จะได้รับการพิจารณาอัตโนมัติ หากเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร Master Research อย่างไรก็ตามคุณจะได้รับการยืนยันเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้หลังจากที่คุณเข้าเรียน

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ