Vanderbilt University มอบทุนการศึกษาวิจัยให้นักเรียนต่างชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย Vanderbilt ตั้งอยู่ที่แนชวิลล์ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อใน Academic Pathways Postdoctoral Fellowships หลักสูตรนี้เน้นเตรียมความพร้อมสำหรับนักวิชาการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีภูมิหลังและประสบการณ์ที่หลากหลาย

รายละเอียดมีดังนี้…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าใช้จ่ายประมาณ $60,000 (2,000,000 ล้านบาท) สำหรับสองถึงสามปี (ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือกเรียน) พร้อมทั้งสวัสดิการ ค่าเดินทางและค่างานวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนการศึกษานี้สำหรับบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. , Ed.D. ฯลฯ) หรือปริญญาทางกฎหมาย (J.D.) ที่ได้รับปริญญาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะวิจัยและเป้าหมายอาชีพที่สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบัน

-นักศึกษาต่างชาติต้องมีประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่ากับที่ระบุไว้ข้างต้นกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาก่อนการวิจัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลการทดสอบการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL, IELTS หรือ PTE

แบบฟอร์มการสมัคร

วิธีการสมัคร:

-ใบสมัครออนไลน์

-จดหมายปะหน้า

-Resume

-บทสรุปวิทยานิพนธ์และผลทางวิชาการอื่นๆ

-หนังสือแนะนำตัว

-ตัวอย่างงานเขียน (สำหรับผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์เท่านั้น)

-จดหมายรับรอง

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

news.vanderbilt

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ