ทุนเรียนต่อ American University ระดับปริญญาตรี ปี 2024 สนับสนุนเต็มเวลา 4 ปี

สำหรับใครที่มีความฝันอยากเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีทุนที่น่าสนใจมาแนะนำกันค่ะ

American University ได้จัดตั้งทุน Emerging Global Leader สำหรับสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ปี 2024 ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดระยะเวลา 4 ปีของหลักสูตร

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : American University

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

– สาขาที่เปิดรับ : ทุกสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าห้องพักและค่าอาหาร โดยจะสามารถต่ออายุทุนได้ตลอด 4 ปีตามระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ถือสัญชาติหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ

– เป็นผู้สมัครที่ลงทะเบียนเป็นปีแรกโดยไม่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรหลังมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาที่สถาบันอื่นๆ มาก่อน

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของทุน

– ไม่ใช่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาก่อนปี 2022

– มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

American University Emerging Global Leader Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ