ทุนเรียนต่อปริญญาตรี – โท หรือ MBA ที่เยอรมนี ปี 2024 สนับสนุนค่าเล่าเรียน 50% และประโยชน์อื่นๆ

เยอรมนีถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาจำนวนมากในแต่ละปี และครั้งนี้เรามีทุนที่น่าสนใจจากประเทศนี้มาฝากกันค่ะ

ทุนนี้ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนจาก IU International University ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับในวงกว้างของประเทศเยอรมนี โดยในครั้งนี้จะเป็นทุนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ MBA สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในปี 2024

การสนับสนุนจะมอบให้ในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียนและประโยชน์อื่นๆ สำหรับนักศึกษา ทั้งนี้อาจได้รับทุนสมทบเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสถานะตามเงื่อนไข เช่น ทุนการศึกษาสำหรับผู้ทุพพลภาพ ทุนสตรีในสายเทคโนโลยี ทุนสำหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือผู้เปลี่ยนอาชีพ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : IU International University

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ MBA

สาขาที่เปิดรับ : ดูสาขาที่เปิดรับได้ที่นี่

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50% และมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ทุนสนับสนุนสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ

 

คุณสมบัติ:

– ไม่เป็นผู้สมัครที่มาจากประเทศในแถบยุโรป แคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา

– มีวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด

• ระดับปริญญาตรี : มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย

• ระดับปริญญาโท : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

• หลักสูตร MBA : มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของทุน

– ต้องไม่เคยสมัครขอรับทุน IU มาก่อน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

IU International University Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ