ทุน International Scholars เรียนต่อปริญญาตรีที่แคนาดา ปี 2024

สำหรับใครที่กำลังมองหาทุนสนับสนุนเพื่อเรียนต่อในต่างประเทศ เรามีทุนที่น่าสนใจจากแคนาดามาแนะนำค่ะ

โครงการ International Scholars จาก University of British Columbia มีขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติสำหรับการเรียนต่อในประเทศแคนาดา ปี 2024

ทุนนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทที่ให้การสนับสนุนแตกต่างกันไป ดังนี้

Karen McKellin International Leader of Tomorrow Award : ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นและสามารถแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เหนือกว่า รวมถึงมีทักษะความเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง

Donald A. Wehrung International Student Award : ทุนสำหรับผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีภูมิหลังทางการเงินที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างมากเพื่อให้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้

International Impact Award : ทุนสำหรับผู้สมัครที่มีความโดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำซึ่งเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาในสังคมหรือปัญหาระดับโลก

Vantage One Excellence Award : ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ และยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการรับเข้าเรียนโดยตรงที่ UBC

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : University of British Columbia

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 สาขาที่เปิดรับ : ดูรายละเอียดที่นี่

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภททุน

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์ศึกษาต่อในแคนาดาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

– สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ หรือเป็นนักศึกษาปี 1 ที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นๆ ตามเงื่อนไข

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของทุน

– ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายไม่เร็วกว่าเดือนมิถุนายน ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนสมัครเรียน (เช่น จะสมัครเรียนปี 2024 ต้องเรียนจบไม่ช้ากว่าเดือนพฤศจิกายน 2022)

– มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– มีคุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน / 1 ธันวาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of British Columbia International Scholars 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ