ทุน 50 – 75% โอกาสเรียนต่อ ป.ตรี ที่มหาวิทยาลัยกว่า 70 – 200 แห่งใน USA

ทุน American University Scholarship Program ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นทุนจาก PELIC ร่วมกับมูลนิธิ ACSA (IDEA)

น้องๆ นักเรียนมีโอกาสได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาถึง 70 – 200 มหาวิทยาลัย! อีกทั้งยังเป็นทุนที่ไม่ต้องชำระคืน! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน 50 – 75% ครอบคลุมค่าเทอม ค่าที่พัก และค่าอาหาร จำนวน 100 ทุน/ปี จากมหาวิทยาลัยกว่า 70 – 200 แห่งใน USA

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0

– อายุไม่เกิน 25 ปี

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือเทียบเท่า หรือ

– กำลังเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย (สามารถโอนรายวิชาได้)

 

วิธีการสมัคร:

สอบถามเพิ่มเติมทาง line id: pelic

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

@citu.cio.future

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ