เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม ANU Asia Pacific Week 2019 ที่ออสเตรเลีย

Australian National University’s Asia Pacific Week เป็นการประชุมแบบสหวิทยาการโดยมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาที่มีศักยภาพ และผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่จากทั่วโลกที่มีความสนใจในเอเชียและแปซิฟิก

และสำหรับปี 2019 นี้การประชุมจะเจาะลึกในหัวข้อ ‘New Horizons: Identities, Challenges and Opportunities.’ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2019 ที่ประเทศออสเตรเลีย

 

 

สิทธิที่จะได้รับ:

-สนับสนุนที่พักและอาหารในระหว่างการประชุม

-ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน (ทุนนี้มีจำนวนจำกัด)

-ANU ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุนการศึกษาที่ได้รับจากคณะกรรมการจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตั๋วเครื่องบิน และค่าวีซ่า

-ในการสมัครทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

– เป็นนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี)

-เป็นผู้สมัครจากต่างประเทศ

-มีบันทึกผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

 

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ:

– ที่พักและอาหารจะได้รับการดูแลในระหว่างการประชุม

– ผู้สมัครขอทุนจำเป็นต้องมีหลักฐานการศึกษาและจดหมายรับรอง หากไม่มีทางคณะกรรมจะไม่พิจารณาใบสมัคร

– แจ้งผลการพิจารณาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2019

 

คุณสมบัติ:

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเรียนในระดับปริญญาตรี / หลักสูตรเกียรตินิยม / ปริญญาโท / ปริญญาเอก) หรือผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

– สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการประชุมอยู่ที่ $200 (ประมาณ 6,300 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

17 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asiapacificweek.anu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ