ทุนเต็มจำนวนจาก ANU หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ราว 600,000 บาทต่อปี!

ในแต่ละปีทาง Australian National University (ANU) มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติมากมาย และหนึ่งในทุนที่น่าสนใจก็คือ ANU College of Law Excellence Scholarship

โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนดีเด่น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 600,000 บาท) ต่อปี จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักเรียนต่างชาติ

– เป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ปากีสถาน, สิงคโปร์, ไทยหรือเวียดนาม

– ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ที่ ANU College of Law

– มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามที่กำหนด โดยได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 5.5 จาก 7 หรือสูงกว่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ที่ ANU College of Law ก่อนจึงจะสามารถขอรับทุนได้ โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

www.anu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ