โอกาสฝึกงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มาถึงแล้ว!

ข่าวดี! น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกับสถานทูตไทยในต่างประเทศต้องอย่าพลาด ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานแล้ว!

โดยเป็นโครงการเพื่อฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงฤดูร้อน ปี 2563 นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

สถานที่ฝึกงาน:

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ The Hague, the Netherlands

 

ระยะเวลา:

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 7 สิงหาคม 2563 ทำงานระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. และปฏิบัติงานนอกเวลาในช่วงวันหยุดบางสัปดาห์

 

ลักษณะงาน:

– ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือองค์กรระหว่างประเทศ

– ติดตามและวิเคราะห์ข่าว ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และร่างรายงาน

– สนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทย Thailand Grand Festival ครั้งที่ 15

– สนับสนุนช่วยเหลืองานด้านต่างๆ อาทิ งานการเมือง เศรษฐกิจ พิธีการทูต กงสุล

 

คุณสมบัติ:

– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยหากเป็นนักศึกษาไทยในเนเธอร์แลนด์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง มีความพร้อมในการเดินทางไปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ และในวันหยุดราชการ

– สามารถฝึกงานได้ตามช่วงเวลาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนด

– มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์และทวีปยุโรป

– มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

– มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ดี

 

เงื่อนไข:

– ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง

– ไม่มีค่าตอบแทน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติย่อ

– Statement of Purpose เป็นภาษาอังกฤษความยาว ไม่เกิน 1,000 คํา โดยระบุถึงเหตุผล/ความสนใจในการมาฝึกงานที่สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และความเข้าใจของผู้สมัครถึงบทบาทและภารกิจของ สถานเอกอัครราชทูตรวมถึงการดําเนินการเพื่อส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 ใน บริบทความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-เนเธอร์แลนด์

– ผลการศึกษาล่าสุด

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล thehague@thaiembassy.nl โดยระบุหัวข้อว้า “สมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓” ตามด้วยชื่อ-สกุลผู้สมัคร

 

ระยะเวลาการรับสมัคร:

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประกาศผล:

28 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง www.thaiembassy.org/hague

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ