การฝึกงานด้านเทคนิคระบบไร้สาย กับ Apple ในญี่ปุ่น ปี 2019

Apple ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานด้านเทคนิค – ระบบไร้สาย เพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท หรือหริญญาเอก และต้องเลือกทำงานร่วมกับทีมออกแบบระบบไร้สาย โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในขณะที่ฝึกงาน

Apple เป็นหนึ่งในผู้นำที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนด้วยนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีทั้งทักษะและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

แผนกวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ของ Apple Hardware ในประเทศญี่ปุ่น กำลังหานักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิคที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานและสนใจในวัฒนธรรมของ Apple เพื่อเรียนรู้ มุ่งสู่การต่อยอดสู่ความสำเร็จ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่แผนกวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ของ Apple Hardware ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

– มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น ในสาขาที่กำลังศึกษา

– มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมอย่างเชี่ยวชาญ

– มีทักษะ DSP (การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล)

– เข้าใจในเรื่องระบบไร้สาย

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ (โปรดติดต่อไปยังองค์กร)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ