เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ พร้อมรับทุนสนับสนุนเต็มจำนวน!!

สมาคม Rondine Cittadella della Pace ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอิตาลีได้ทำงานเพื่อสันติภาพและการเจรจาเป็นเวลา 20 ปี การใช้แนวทางการฝึกอบรมที่เป็นต้นฉบับโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งผ่านประสบการณ์ของเยาวชนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือในพื้นที่ขัดแย้งและหลังเกิดความขัดแย้ง

World House เป็นประสบการณ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการสู้รบของพลเมืองในการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง ซึ่งมักเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ของการอยู่ร่วมกันกับนักเรียนคนอื่นๆ และการผ่านกิจกรรมประจำวัน นี่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรมซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในชีวิต

การประชุมนานาชาติ RONDINE CITTADELLA DELLA PACE PROGRAM 2019 จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 ไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2021 โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก นั่นคือ การใช้ชีวิตประจำวัน การฝึกอบรม และการเรียนรู้ด้านวิชาการ ซึ่งทึกพื้นที่จะเน้นไปที่หลักการและคุณค่าของภารกิจตามแนวทางของ Rondine นั่นคือ

– ในบริบทประจำวัน : การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผู้เข้าร่วมต้องเคารพในตัวคนอื่น และขอให้มีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบในกระบวนการให้ความรู้

– ในบริบทการฝึกอบรม : แบ่งออกเป็นชุดของกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสามารถส่วนบุคคลและทักษะด้านอารมณ์ เช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การเล่าเรื่อง การสร้างทีม และอื่น ๆ

– ในบริบทการเรียนรู้ทางวิชาการ : การทำงานในระดับปริญญาโทหรือหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันหลักในอิตาลีตอนกลาง (Tuscany, Umbria) ผู้เข้าอบรมจะต้องศึกษาหลักสูตรการศึกษาส่วนบุคคลในประเทศของตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับตลาดงานที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการเข้าร่วม ทางสมาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ :

– ต้นทุนของกิจกรรมการฝึกอบรมใน Rondine

– ค่าที่พักและค่าอาหาร

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (ค่าลงทะเบียนเรียนวัสดุการขนส่ง)

– ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของนักเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปยังอิตาลีและวีซ่าการเดินทางในวันหยุด

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่ารักษาพยาบาล

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่สมาคมกำหนดไว้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุระหว่าง 21-28 ปี

– เตรียมตัวเตรียมใจในการทำงานเกี่ยวกับหัวข้อความขัดแย้งของประเทศต้นกำเนิดและความขัดแย้งโดยทั่วไป

– มีทักษะในด้านการเป็นผู้นำ

– มีทักษะการพูดจูงใจในที่สาธารณะ

– สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และเป็นผู้ฟังที่มีความกระตือรือร้น

– มีแรงจูงใจที่จะรับบทบาทหน้าที่

– มีแรงจูงใจต่อการสร้างทีมงานและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

– มีแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมและอาสาสมัคร

– มีแรงจูงใจในการประกอบการและนวัตกรรมทางสังคม

– มีทัศนคติเชิงโครงการ มุ่งเป้าไปที่การดำเนินโครงการเพื่อสังคมเมื่อกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดของตน

– มีความรู้เกี่ยวกับประชาสังคมและภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร

– มีความสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนระดับโลกหรืออย่างน้อยเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ,ความร่วมมือสวัสดิการ ,เศรษฐกิจ ,พลเมืองและสังคม

– มีความปรารถนาที่จะจัดการกับความขัดแย้งในระหว่างการพัฒนาอาชีพของเขาเอง

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจการสมัครเข้าร่วมโครงการ Rondine จะต้องส่งใบสมัครไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: international@rondine.org หรือ international.rondine@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

13 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ