อยากเป็นอาสาสมัครต้องไม่พลาด!! โครงการ “YSEALI Delivery Lessons” ปิดรับ 6 พ.ย. นี้

ศิษย์เก่าจากโครงการ YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐ ฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี หรือพื้นที่ใกล้เคียงสมัครร่วมเป็น “อาสาสมัคร” (Volunteer) ในการจัดโครงการ “YSEALI Delivery Lessons” ภายใต้ YSEALI Younified เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งโครงการ YSEALI

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขากล้าที่จะก้าวออกมาจากโซนปลอดภัย (Comfort Zone) ได้มองเห็นโลกที่กว้างขึ้น เรียนรู้ที่จะสู้เพื่อความฝัน เพื่ออนาคต และเพื่อตัวของพวกเขาเอง

 

 

รายละเอียดโครงการ:

โครงการจะมีการจัดขึ้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ในชนบท โดยเป็นการจัดโครงการในเชิงค่ายให้ความรู้ที่จะสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในระยะเวลา 2 วัน และจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ยังจะมีการสอนวิชาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ และมีความหวัง ให้พวกเขากล้าที่จะเผชิญโลกกล้าที่จะสู้ กล้าที่จะอยากรู้ อยากลองทำในสิ่งที่พวกเขาคาดหวัง

อีกทั้งผู้จัดโครงการยังต้องการที่จะส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาในการหยุดเรียนเพียงเพราะคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

2. มีจิตอาสา เสียสละ และมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

3. มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ

5. สามารถเข้าร่วมประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครได้ที่:https://docs.google.com/forms/d/1RpW-mgQZC3cdm2eICZyHuyYTHgjkqSjewJS5VHEoR44

 

ปิดรับสมัคร:

6 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครในต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ทางเพจ Yseali Delivery Lessons

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page: Yseali Delivery Lessons

Tel : 065-6935494 (Teerachai)

 

ที่มา: Yseali Delivery Lessons

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ