สมัครด่วน!! ทุน ASEAN-China Young Leaders สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

อ่านรายละเอียดทุนการศึกษา คลิกที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 ประเภท ได้แก่

1. หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน

2. หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

3. หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษา (หมายรวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านอาเซียน และอาเซียน-จีน

2. มีอายุไม่เกิน 45 ปี

3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

4.มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80 คะแนน ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.campuschina.org/content/details3_380276.html หรือติดต่อต้นสังกัดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ