เชิญเข้าร่วมประกวดเรียงความ ASEAN-Korea Academic Essay Contest ชิงทริปเยือนเกาหลีใต้

กลับมาเอาใจน้องๆสายประกวดกันด้วยโครงการ 2019 ASEAN-Korea Academic Essay Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนหรือเกาหลีใต้

โดยกิจกรรมนี้จัดโดย ASEAN-Korea Centre and ASEAN University Network (AUN) ภายใต้การสนับสนุนโดย ASEAN Secretariat, ROK Ministry of Foreign Affairs, Pukyoung National University Global Area Studies Center, Diplomatic Academy of Vietnam

 

 

รางวัล:

รางวัลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศจากอาเซียนจำนวน 10 รางวัล (จากประเทศอาเซียนประเทศละ 1 คน) ซึ่งผู้ชนะจะได้เดินทางทัศนศึกษาไปยังประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลสำหรับผู้ชนะจากประเทศเกาหลี 5 รางวัล

 

หัวข้อ:

ผู้สมัครสามารถเลือกเขียนเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ASEAN and Korea in the Emerging Indo-Pacific

2. ASEAN Connectivity and Beyond

3. Toward a Reciprocal Cultural Exchanges: ASEAN Wave in Korea

4. 30 Years of ASEAN-Korea Relations: Retrospect and Prospect

 

ภาษาที่ใช้ในงานเขียน:

ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนหรือเกาหลีใต้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1) เรียงความ (Essay)

2) บทคัดย่อ (Abstract)

3) ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aseankorea.org

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aseankorea.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ