โครงการ “ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 270,000 บาท

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ภายใต้โครงการการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Youth Design Competition) ชิงรางวัลมูลค่ารวม 270,000 บาท

 

 

รางวัล:

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี (ผู้ที่เกิดไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2536) โดยสมัครเป็นแบบเดี่ยว หรือแบบทีมก็ได้

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเพลทผลงานพร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชนด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ASEAN ที่นี่ คลิก

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ใบสมัคร ที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

NYD

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ