ทุน ASEAN Scholarship ให้นักเรียนไทยศึกษาต่อ ม.3-ม.6 ที่สิงคโปร์ หลักสูตร 2-4 ปี

น้องๆ คนไหนที่กำลังรอทุนการศึกษา ASEAN Scholarship for Thailand เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2022 ที่ประเทศสิงคโปร์ ขณะนี้ทุนนี้เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!! เป็นทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ

อีกทั้งยังเป็นทุนให้เปล่า แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ระยะเวลา 2 – 4 ปี และเปิดรับสมัครนักเรียนจากประเทศไทยโดยเฉพาะ! อย่าพลาดกับโอกาสเรียนต่อที่ 1 ในประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

ประเภททุนการศึกษา:

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทั้ง 2 ทุนครอบคลุมดังนี้

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าย้ายถิ่นฐาน

– สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงรายปี

– จัดหาที่อยู่อาศัย

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าธรรมเนียมการสอบ GCE O-Level และ A-Level

– สนับสนุนประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลต่างๆ

– เมื่อจบการศึกษาจะได้รับใบรับรอง Singapore-Cambridge GCE A-Level หรือเทียบเท่า

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Secondary 3) ระยะเวลา 4 ปี

– ระดับเตรียมอุดมศึกษา (Pre-university) ระยะเวลา 2 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

♦ คุณสมบัติทั่วไป

– มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ

– มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง

– มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน

 

♦ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Secondary 3)

– เกิดระหว่างปี ค.ศ. 2005 – 2007 (พ.ศ. 2548 – 2550)

– มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ ม.1 – 2 หรือ ม.2 – 3 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปในปีการศึกษาล่าสุด

 

♦ ระดับเตรียมอุดมศึกษา (Pre-university)

– เกิดระหว่างปี  ค.ศ. 2003 – 2004 (พ.ศ. 2546 – 2547)

– มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ ม.3 – 4 หรือ ม.4 – 5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปในปีการศึกษาล่าสุด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติการศึกษา

– ประวัติครอบครัว

– สำเนาใบรับรองผลการเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

– รายละเอียดทุนการศึกษาหรือรางวัลที่เคยได้รับในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

– รายละเอียดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยเข้าร่วม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

16 พฤษภาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

moe.gov.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ