ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

ทุน “Asean Scholarships for Thailand” เป็นทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นได้แก่ Secondary 3 และ Pre U One

รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับ Secondary 3 เป็นทุนให้เปล่า 4 ปี เข้าเรียนชั้น Secondary 3-4 แล้วสอบ GCE O-level และต่อ Junior College อีก 2 ปี แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

ระดับ Pre-U One เป็นทุนให้เปล่า 2 ปี เข้าเรียนชั้น Junior College 1-2 (เทียบประมาณ ม. 5-6) แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

 

โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

– ค่าที่พักรายปี

– ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก (ให้ครั้งเดียว)

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด

– ค่าธรรมเนียมของโรงเรียน

– ค่าสอบ GCE A-Level

– เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาต่อระดับ Secondary 3 และ Pre U One ณ ประเทศสิงคโปร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสำหรับทุนในแต่ละระดับชั้นได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ www.moe.gov.sg

 

ปิดรับสมัคร:

12 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.moe.gov.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ