ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม ที่ Edith Cowan U.

Edith Cowan University มหาวิทยาลัยในโยนดาลูบ ประเทศออสเตรเลีย จัดมอบทุนการศึกษา Postgraduate Petroleum Engineering Scholarship เพื่อเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม โดยมอบเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 20%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นผู้ที่สมัครและได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ ECU ในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2019

-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเข้าศึกษาต่อที่ ECU

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-หากใบสมัครในหลักสูตร ECU ได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษานี้ โดยไมมีใบสมัครทุนที่แยกต่างหาก

-ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางออนไลน์ของ ECU

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ecu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ