องค์กร ASEAN University Network เปิดรับสมัคร “UN-QA Assessment Officer”

องค์กร ASEAN University Network (AUN) กำลังรับสมัครพนักงานโดยเฉพาะเด็กจบใหม่ มาช่วยทำงานในด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอาเซียน

โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสได้ทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี อีกทั้งยังมีโอกาสได้ออกไปทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วอาเซียน

รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

UN-QA Assessment Officer

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้สมัครจำเป็นจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม ทั้งการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร

3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์

4. มีความคิดสร้างสรรค์

5. สามารถติดต่องานกับผู้อื่นได้ดี

6. มีทักษะการทำงานหลายอย่าง (Multitasking skills)

7. มีความยืดหยุ่นในการทำงานในโครงการต่างๆ

8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

10. มีทักษะด้านการจัดการ

11. สามารถทำงานได้ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง

12. มีทักษะการทำงานเป็นทีม

13. มีความเข้าใจการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Awareness)

14. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วอาเซียน

15. ค่าตอบแทนที่จะได้รับเริ่มต้นที่ 20,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการสมัคร:

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

2. ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมกับเรซูเม่ได้ที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ