ข่าวดี!! ไทยสมายล์แอร์เวย์เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน

ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนดดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume / CV

– เอกสารสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ดาวน์โหลดที่นี่)

– สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาเอกสารรับรองผลการเรียน (ฉบับปัจจุบัน) (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป

– เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน TOEIC ฯลฯ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงาน ณ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด สามารถส่งเอกสารเข้ามาได้ทางอีเมล Internship@thaismileair.com

ดูแผนก/หน่วยงานที่เปิดรับสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

25 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaismileair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ