ทุน ASEAN+ONE เรียนต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2565 ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องใช้คืน!!

มีข่าวดีมาฝากรับปีใหม่! สำหรับใครที่ใฝ่ฝันอยากเรียนต่อในต่างแดน ห้ามพลาด!!

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศรับสมัครโครงการทุน ASEAN+ONE Scholarship หรือ โครงการทุนเรียนต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประจำปี พ.ศ. 2566

ทุนนี้จะเปิดให้กับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่ง ของประเทศญี่ปุ่น

ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือทุนนี้ไม่ต้องสอบข้อเขียน และยังเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า ไม่ต้องใช้เงินทุนคืน เรียกได้ว่ามีสิทธิ์เข้าถึงได้ทุกคน มาดูรายละเอียดไปพร้อมกันเลยค่ะ :D

 

 

การสนับสนุน:

– ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

– ค่าครองชีพรายเดือน

– ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษา

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และค่าเดินทาง

 

คุณสมบัติ:

– สัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจากวันสมัครถึงเมษายน 2564)

– เป็นนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว (ในระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี)

– ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนที่ดี รวมถึงความประพฤติที่ดี

– ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่กำหนด

– มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์

– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

5 มีนาคม 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1569, 1512, 1590, 1560

อีเมล์ : [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ