สวทช.+ JAXA ชวนวัยเรียนร่วมแข่งขัน Space Experiment ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ได้เวลาแสดงศักยภาพและไอเดียให้โลกได้รู้ว่าเด็กไทยก็เก่งกาจไม่แพ้ชาติใดในโลก!!

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) “Space Experiment Program” ในโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 

 

รายละเอียดการสมัคร:

– นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

– สมาชิกในทีมจำนวน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน (นักเรียนสามารถอยู่ต่างระดับชั้นและต่างโรงเรียนกันได้ และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถมีชื่ออยู่ได้มากกว่า 1 ทีม)

– ส่งใบสมัครมาที่อีเมล [email protected] หรือ inbox เพจ JAXA Thailand โดย สวทช. ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63

– โครงการฯ จัดส่งเมล็ดพันธุ์โหระพา จำนวนทีมละ 40 เมล็ด ให้กับทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนมกราคม 2564

– คู่มือการปลูกโหระพา (ภาษาไทย) จัดส่งให้พร้อมเมล็ดพันธุ์ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์

– นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเพิ่มเติมได้เอง เพื่อให้ได้ผลการทดลองในหลายรูปแบบ และสรุปเป็นรายงานส่งมายังโครงการ หลังจากนั้นจะมีการส่งผลการทดลองปลูกโหระพาบนสถานีอวกาศนานาชาติให้กับนักเรียน เพื่อศึกษาผลการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนสถานีอวกาศ ว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร

 

 

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมโครงการ AHiS:

– ปิดรับใบสมัคร 30 ธันวาคม 2563

– แจกเมล็ดพันธุ์โหระพา ภายในเดือนมกราคม 2564

– ทดลองปลูกโหระพา เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2564

– ส่งรายงานผลการทดลอง 30 เมษายน 2564

– ประกาศผลรางวัลและมอบเกียรติบัตร ภายในเดือนมิถุนายน 2564

– เผยแพร่ผลการทดลองปลูกโหระพาบนสถานีอวกาศ รอข้อมูลจากทาง JAXA ประเทศญี่ปุ่น

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลรายงานผลการทดลอง:

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

[email protected]

www.facebook.com/JaxaThailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ