สมัครด่วน!! ปตท. เปิดรับสมัครพนักงานโครงการ “Restart Thailand” 1,400 อัตรา!!

ข่าวดี!! สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับองค์กรใหญ่ๆ เชิญทางนี้!!

 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศเดินหน้าโครงการ “Restart Thailand” ปตท.รวมพลัง สร้างรอยยิ้มให้คนไทย เปิดรับสมัครงานนิสิตและนักศึกษาที่จบใหม่ ปี 2562-2563 ทั้งวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี รวมทั้งหมด 1,400 อัตรา!!

โดยงานนี้มีขึ้นเพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมสร้างงานให้กับนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้ตกงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

สำหรับใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ป.ตรี ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

– รับผู้สมัครจากทุกสาขาวิชา

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร:

1. นักพัฒนาชุมชน – SMART Farming

– เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาพลังงานชุมชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีทางการเกษตร (เช่น โดรน โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการน้ำ โซล่าเซลล์ ฯลฯ)

 

2. นักพัฒนาชุมชน – SMART Marketing (สินค้าชุมชน และท่องเที่ยวชุมชน)

– เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผ่านพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้ารับการอบรมเทคนิคการพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) และการบริหารจัดการต้นทุน

 

3. ผู้ช่วยสอน (ครูผู้ช่วย และ พนักงานธุรการ)

– เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านการยกระดับการเรียนรู้วิชาสามัญพื้นฐาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง STEM (Science Technology Engineering Mathematics) และแบ่งเบาภาระงานเอกสารของครู ช่วยเหลือ ลดระยะเวลาที่ครูจะต้องใช้ไปกับการจัดทำเอกสารต่างๆ

 

รายละเอียดการจ้างและการปฏิบัติงาน:

– สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่กรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดอื่นๆ

– สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

– สัญญาจ้างผู้เข้าร่วมโครงการผ่านบริษัท Business Services Alliance (BSA) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.

 

ค่าตอบแทน:

– เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาทต่อเดือน

– การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐานระยะเวลา 1 เดือน (รวมอยู่ในช่วงสัญญา)

– ใบประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่ และจะมีผู้ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์งานผ่านทางออนไลน์ในภายหลัง

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Restart Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ