ประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย ชิงทุนการศึกษา ถ้วยเกียรติยศและอื่นๆ!!

สำหรับใครที่ชื่นชอบและหลงใหลในดวงดาว มาเปลี่ยนความชอบเหล่านั้นให้กลายเป็นทุนการศึกษาอันทรงเกียรติกันดีกว่า!

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย “Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17 – 25 ปี

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข:

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17 – 25 ปี

– สมัครเป็นรายบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)

– ออกแบบสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดียประกอบด้วยภาพและเสียง ไม่จำกัดเทคนิค ตามหัวข้อ “ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หยิบเรื่องยากมาย่อยให้อยากดู” นำเสนอความรู้ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ อาทิ หลุมดำ พัลซาร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนบิวลา กาแล็กซี ฯลฯ ขนาด 16:9 ความยาวไม่เกิน 3 นาที อัพโหลดผลงานผ่านทาง Youtube ในรูปแบบไฟล์ mp4 หรือ .mov

– กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบ Link ผลงานทาง http://bit.ly/AstroMultimedia

– หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

กำหนดการและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก:

– บัดนี้ – 15 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งผลงาน

– 20 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

– หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับมอบรางวัลในวันเวลาและสถานที่ที่สถาบันฯ กำหนด

 

รางวัลการประกวด:

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ที่ถือสัญชาติไทย

– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล โล่รางวัล การศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์ 053-121268 ต่อ 210-212

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ