ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562 ชิงเงินสดรวมกว่า 160,000 บาท

โอกาสสำหรับสายถ่ายภาพที่จะมาโชว์ผลงานเจ๋งๆ ให้กับทุกคนได้เห็น! รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ที่หลงใหลในดาราศาสตร์!!

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด:

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

 

เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย:

– ประเภท Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว

– ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชันของวัตถุในระบบสุริยะแต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และการเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)

– ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

– ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง

– ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด

 

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด:

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตเข้าประกวดได้

– สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดประเภท โดยมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเท่านั้น

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุลจริง (ไทยหรืออังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้

– ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ถ่ายภาพ เขียนคำอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image Processing) ให้ครบถ้วน

 

กำหนดระยะเวลา:

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

 

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด:

– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพพร้อมกรอกรายละเอียดภาพ มายัง www.narit.or.th ตามลิงค์ที่สถาบันฯ กำหนดให้ครบถ้วนทุกภาพ

– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ไม่จำกัด Pixel

 

รางวัลการประกวด รวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย:

– ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

– ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

– ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

– ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์. 0 5312 1268 ต่อ 305

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ