นักศึกษาห้ามพลาด!! กับหลักสูตรปริญญาโท 2 สถาบันที่มช. และ UK

วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีความน่าสนใจอยู่ที่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา โดยปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปีที่เรียนที่ 2 University of Strathclyde ในสหราชอาณาจักร

 

หลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Strathclyde Business School (SBS), University of Strathclyde ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้าน Business Management โดย Strathclyde Business School ถือเป็น Business School แห่งแรกในสก็อตแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองแบบ Triple-accredited (การรับรอง 3 มาตรฐาน Business School ระดับโลก AACSB, AMBA, และ EQUIS)

 

.

 

ปีที่ 1: วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI)

“เรียนรู้ FinTech เพื่อเข้าถึงตลาดทุนในยุคดิจิทัล เป็น Digital Startup วิเคราะห์อภิมหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0”

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL; PBT= 500, CBT=173, IBT= 61 หรือ IELTS 5.5) หรือเป็นไปตามเงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครเข้าหลักสูตรแผน 2 โดยมีกระบวนวิชาหลัก 5 วิชา (15 หน่วยกิต), วิชาเลือก 3 วิชา (9 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต พร้อมกันนี้จะได้ลงสนามเรียนรู้ในต่างประเทศ 2 ครั้ง (เทอมละ 1 ครั้ง)

 

กระบวนวิชาหลักของ ICDI:

888701 Digital Innovation Start-up and Corporate Governance @Berlin, Germany
888702 Advanced Blockchain Security Design for FinTech
888703 Financial Analysis for Digital Business
888704 Legal Aspects in Digital Business @Seoul, Korea
888705 Big Data in Digital Era

 

ปีที่ 2: Strathclyde Business School (SBS), University of Strathclyde, UK

“เรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ เป็นโรงเรียนบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และมีศูนย์ Innovation & Entrepreneurship ที่ใหญ่ที่สุดใน UK”

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

-IELTS 6.5 (ในแต่ละ Band ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

-นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ ของ SBS ตามความสนใจ ซึ่งจะเปิดเทอมในช่วงเดือนกันยายน โดย SBS แบ่งออกเป็น 6 ภาควิชา 27 สาขาวิชา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.strath.ac.uk

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย:

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน: 200,000 บาท/ปี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 2 ครั้ง (ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนเรียน)

หลักสูตรของ SBS: 23,000 GBP (ประมาณ 906,000 บาท)

**มีทุนการศึกษาสำหรับการสมัครผ่านวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 3,000 GBP (ประมาณ 118,000 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.grad.cmu.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://m.me/cmuicdi

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ