Atlas Corps Fellowship ทุนเต็มจำนวนที่สหรัฐฯ พร้อมเงินเดือน และสวัสดิการมากมาย

Atlas Corps Fellowship เป็นทุนสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนาผู้นำ ฝึกทักษะให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ พัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์นวัตกรรมผ่านการฝึกฝน และเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาระยะเวลา 12-18 เดือน ผู้เข้าร่วมจะต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุม ประกันสุขภาพ ค่าลงทะเบียนกับ Atlas Corps Global Leadership Lab ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่าครองชีพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนระยะสั้น เป็นระยะเวลา 10-12 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และอ่าน

-อายุไม่เกิน 35 ปี

-จะต้องกลับประเทศหลังจากร่วมกิจกรรม 10-12 เดือน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ทาง atlascorps.embark.com

 

ปิดรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.atlascorps.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ