ทุน AU Emerging Global Leader ทุนเต็มจำนวนระดับป.ตรี ที่สหรัฐอเมริกา

ทุน AU Emerging Global Leader เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในภาคฤดูใบไม้ร่วงปีการศึกษา 2021 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย

ใครที่สนใจศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา American University, Washington, D.C. ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ พร้อมยังได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าเล่าเรียน, ค่าที่พัก, และค่าอาหาร เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร รวมถึงผู้ที่มาจากภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและด้อยโอกาส

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาหรือมีกำหนดจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในเดือนมิถุนายน 2021

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.8 จากเกรดเฉลี่ย 4.0 (หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้นเรียนที่จบการศึกษา) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ มีจิตอาสาบริการชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในประเทศบ้านเกิด

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น TOEFL iBT 95+, IELTS 7.0+, ACT English ขั้นต่ำ 29, SAT Reading Subscore ขั้นต่ำ 38, Duolingo ขั้นต่ำ 120+ เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Bank Letter (ดูตัวอย่างได้ ที่นี่)

– แบบฟอร์ม AU Certification of Finances (AU CFIS) (ดูตัวอย่างได้ ที่นี่)

– หลักฐานผลคะแนนทางภาษาอังกฤษ

– Letter of recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาและทรานสคริปท์

– สำเนาพาสปอร์ต

 

วิธีการสมัคร:

สมัครและอัปโหลดเอกสารทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

american.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ