อธิบายการใช้ฉบับเข้าใจง่ายของ ‘Make vs Do’ พร้อมลิสต์คำศัพท์ที่ถูกใช้คู่ด้วยบ่อยๆ

‘Make vs Do’ ทั้งสองคำนี้ต่างเป็นคำกริยาที่มีความหมายใกล้เคียงกัน โดย make แปลว่า ‘ทำ’ และ do ก็แปลว่า ‘ทำ’ เช่นกัน ถือเป็นคำศัพท์ที่สำคัญในภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ก็สร้างความสับสนได้ไม่น้อย แต่ถึงอย่างนั้นก็มีแนวทางแนะนำคร่าวๆ แบบเข้าใจง่าย และกฎในการใช้ที่สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

1. Make มักจะถูกใช้เมื่อต้องพูดเกี่ยวกับการสร้างบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น make a cake, make a suggestion หรือ make an offer เป็นต้น

2. Do มักจะถูกใช้เกี่ยวกับงาน และกิจวัตรประจำวัน เช่น do the shopping, do the dishes หรือ do my homework เป็นต้น

 

 

คำศัพท์ที่ควรใช้กับ ‘Make’

– make an offer เช่น He made me a good offer.

– make a mistake เช่น I made a mistake. I’m sorry.

– make an appointment เช่น He made an appointment at the-dentist.

– make an arrangement เช่น We’re just making our holiday arrangements.

– make a promise เช่น You made me a promise. Keep it!

– make a complaint เช่น They made a complaint about the noise.

– make a decision เช่น Managers have to make hard decisions sometimes.

– make a telephone call เช่น I spent all day making telephone calls.

 

 

– make a suggestion เช่น I made a few suggestions but nobody agreed.

– make an excuse เช่น Stop making excuses for your laziness.

– make a profit เช่น Our company made a big profit last year.

– make a loss เช่น Our company will make a loss this year.

– make a mess เช่น He dropped the milk and made a mess on the floor.

– make a choice เช่น I think he made the right choice.

– make progress เช่น The students are all making good progress.

– make money เช่น A profit means you have made money.

 

 

คำศัพท์ที่ควรใช้กับ ‘Do’

– do something เช่น What are you doing? I’m not doing anything.

– do an exam เช่น I did five exams and passed all of them.

– do homework เช่น School kids have to do a lot of homework.

– do housework เช่น I always do the housework at weekends.

– do the shopping เช่น I hate doing the shopping in supermarkets.

– do an exercise เช่น I did all the exercises in my grammar book.

– do a job เช่น He does his job well.

 

 

– do the dishes เช่น Who’s going to do the dishes after dinner?

– do the ironing เช่น Her husband never does the ironing.

– do someone a favour เช่น Do me a favour – lend me some cash.

– do good เช่น Smoking won’t do you any good.

– do harm เช่น Violence on TV does a lot of harm, I think.

– do your best เช่น Always try to do your best.

– do damage เช่น I crashed and did a lot of damage to my car.

– do business เช่น Our company does a lot of business in Asia.

 

 

มีประโยชน์ถูกใจกันบ้างหรือเปล่า? อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะ : >

 

ที่มา: speakspeak

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ