ทุนเต็มจำนวนจาก Erasmus+ ระดับป.โท ด้านกฎหมาย & เศรษฐศาสตร์ที่ยุโรป

ทุนเต็มจำนวนจาก Erasmus+ ในระดับปริญญาโท ภายใต้หลักสูตร European Master in Law & Economics (EMLE) โดยสามารถเลือกเรียนใน 3 มหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันในแต่ละเทอมที่ยุโรป

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นสูงในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพียง 3 เทอม เทอมที่ 1 สามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย Haifa หรือมหาวิทยาลัย Hamburg หรือมหาวิทยาลัย Rotterdam เทอมที่ 2 ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัย Hamburg และเทอมที่ 3 จะเรียนที่มหาวิทยาลัย Mumbai หรือมหาวิทยาลัย Manburg หรือมหาวิทยาลัย Rome ในวิชาเรียนที่ต่างกัน รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมดังนี้

– ค่าเทอม

– ค่าเดินทาง

– ค่าครองชีพรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท ด้าน Law & Economics (EMLE) จำนวนสูงสุด 15 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร์

– ผู้สมัครที่มีปริญญาอื่นนอกเหนือจากกฎหมายและ / หรือเศรษฐศาสตร์อาจสมัครได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าหลักสูตรที่จบการศึกษาต้องมีหลักสูตรด้านกฎหมายและ / หรือเศรษฐศาสตร์จำนวนมาก และ / หรือผู้สมัครต้องสามารถแสดงแรงจูงใจในการศึกษาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์หรือกฎหมายได้อย่างน่าเชื่อถือ

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น TOEFL, IELTS หรือ Cambridge เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Degree Certificates

– CV

– Letter of Motivation

– Letters of Recommendation

– Proof of Residence

– Payment of the Application Fee

– Assessment of the Applications

– Proof of English proficiency

*เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

7 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

emle.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ