ประกวดภาพถ่าย “บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ” ชิงรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

เพื่อสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

Central Group ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

 

 

หัวข้อการประกวด:

– ท่องเที่ยวไทยสวยงามอย่างยั่งยืน เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย รูปแบบการท่องเที่ยวของไทย เป็นต้น

– วัฒนธรรมไทยงดงามแบบยั่งยืน เช่น วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย เป็นต้น

– วิถีชีวิตไทยคงเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน เช่น วิถีชีวิตคนไทย การดำเนินชีวิตของคนไทย เป็นต้น

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นประเภทภาพถ่ายชุด (Photo set) โดยมีจำนวนภาพในชุดจำนวน 4 ภาพ ต่อ 1 ชุด โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องภายใต้หัวข้อเดียวกัน และภาพจะต้องเกิดจากการถ่ายจากสถานการณ์และสถานที่จริง (ไม่มีการ Set up หรือไม่มีการจัดฉากใดๆ)

 

*หมายเหตุ

– ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกัน

– เนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกันหมายถึงเนื้อหาภายใต้หัวข้อเดียวกัน

– โปรดอ่านเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวดอย่างละเอียด

 

กำหนดระยะเวลา:

– รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 15 ตุลาคม 2563

*หมายเหตุ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดจำนวน 4 ภาพโดย แต่ละภาพชุด จะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน

 

วิธีการส่งเข้าประกวด:

หัวข้อเรื่องราว

เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ” ภายใต้หัวข้อ

– ท่องเที่ยวไทยสวยงามอย่างยั่งยืน

– วัฒนธรรมไทยงดงามแบบยั่งยืน

– วิถีชีวิตไทยคงเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพ

 

จำนวนภาพ

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นประเภทภาพถ่ายชุด (Photo set) โดยมีจํานวน ภาพในชุดจํานวน 4 ภาพ ต่อ 1 ชุด โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็น ชุดเดียวกัน และภาพจะต้องเกิดจากการถ่ายจากสถานการณ์และสถานที่จริง (ไม่มีการ Set up หรือไม่มีการจัดฉากใดๆ)

 

ลิขสิทธิ์ของภาพ

ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางกลุ่มเซ็นทรัล จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มเซ็นทรัล แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุก รูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Smartphone, ภาพจากอากาศยาน ไร้คนขับ (โดรน) และภาพจากกล้องถ่ายใต้นํ้า) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/CENTRALGROUPContest

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ