ทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิ Rosa Luxemburg ศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี

ทุนจากมูลนิธิ Rosa Luxemburg สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี โดยเฉพาะผู้ที่มีการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองในระดับสูง

โดยผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนได้ในทุกสาขาวิชา ยกเว้นแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ในทุกมหาวิทยาลัยที่ประเทศเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชายกเว้นแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง (หลักฐานการบรรลุผลการเรียนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในโรงเรียนและ / หรือมหาวิทยาลัย)

– การมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ Rosa-Luxemburg-Stiftung

– ความสามารถทางภาษาเยอรมัน (ระดับ B2 ขึ้นไป)

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่ควบคุมการดำเนินการของ Rosa Luxemburg Scholars

– ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยในเยอรมันทุกแห่งจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2020 (สำหรับ summer semester)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rosalux

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ