ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อที่ American University

ทุนการศึกษา AU Emerging Global Leader (AU EGL) เป็นอีกหนึ่งทุนที่ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่สนใจศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ American University

โดยเฉพาะผู้ที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าที่พัก

– ค่าอาหาร

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา AU EGL สามารถขอรับทุนได้ทั้งหมดถึง 4 ปีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นอยู่กับผลการเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่นตั้งแต่ 3.80 จาก 4.00 หรืออยู่ในอันดับท็อป 10% ของชั้นเรียน

– แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในชุมชนและในประเทศบ้านเกิด

– ต้องมีผลการเรียนภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– เตรียม Bank Letter และแบบฟอร์ม AU Certification ด้านการเงิน (AU CFIS)

– แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

– สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ future-eagle.american.edu

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

american

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ