ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ที่ Anderson University สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา AU Fellows Presidential ที่ Anderson University ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำทางภาคใต้

โดยเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่น และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา 38,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปีการศึกษา (ราว 1,200,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.5 และ 1200 SAT หรือ 27 ACT

– ผู้สมัครต้องมีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี ต้องเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาที่ Anderson University

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– resume

– high school transcript

– standardized test scores

– two letters of recommendation

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าเรียนที่ Anderson University พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

andersonuniversity

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ