ทุนเต็มจำนวนประเทศไอร์แลนด์! ศึกษาต่อป.โทที่ Dublin City University

ทุนศึกษาต่อที่ประเทศไอร์แลนด์มาอีกแล้ว! ประเทศสวยๆ ในแถบยุโรปที่ใช้ทั้งภาษาไอริชและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ โดยคราวนี้เป็นทุนจาก John Thompson เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อที่ Dublin City University

ทุนการศึกษาได้มอบทุนเต็มจำนวน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการตลาดแบบดิจิทัล ในหลักสูตรเต็มเวลา สำหรับปีการศึกษา 2020/21

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา Digital Marketing ที่ Dublin City University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรที่ทางทุนกำหนด

– ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดี และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

– ผู้สมัครต้องเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ควบคุมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– statement of motivation

– เรียงความ (ไม่เกิน 250 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดถึงหัวหน้าภาควิขาการตลาด Professor Edgar Morgenroth ทางอีเมลที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

26 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

business.dcu.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ