เข้าร่วมฟรี!! งาน AUN – SUN/SixERS Academic Seminar and Study in Japan 2019

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network หรือ AUN) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน AUN – SUN/SixERS Academic Seminar and Study in Japan 2019

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้อง 801 อาคารเฉลิมบรมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network หรือ AUN) และ SUN/SixERS กลุ่มภาคี 6 มหาวิทยาลัยแห่งชาติญี่ปุ่น ได้แก่ Chiba University, Kanazawa University, Kumamoto University, Nagasaki University, Niigata University และ Okayama University

 

 

ภายในงานประกอบด้วย

1. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย อดีตนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น

ผู้ร่วมเสวนา:

– ผศ.ดร. พิชาภัค ศรียาภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– อ.ดร.เอกสิทธิ์ ปั้นรัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– รศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2. สัมมนาวิชาการ

– หัวข้อที่ 1: “Cell shape: When cell changes its shape, what’s going on inside?” โดย Prof. Kohji TAKEI, Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama University

– หัวข้อ ที่ 2: “Study of Intangible Cultural Heritages: Case of Aenokoto Ritual in Japan” โดย Prof. Yoichi NISHIMOTO, Institute of Human and Social Sciences, Kanazawa University

 

3. บู้ธการศึกษาต่อประเทศญีปุ่น ทุนการศึกษา และความร่วมมือด้านการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคี SUN/SixERS และ Japan Foundation Bangkok

**ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ**

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและแผนที่ได้ ที่นี่

นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ที่นี่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเซียน aun.pasita@gmail.com หรือโทร +66 2 2153640 ต่อ 102

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ