The Auckland University of Technology (AUT) มอบทุนปริญญาตรี ที่ประเทศนิวซีแลนด์

The Auckland University of Technology (AUT) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่พลเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าครองชีพ GBP 16,750 (ประมาณ 735,000 บาท)

– ค่าเล่าเรียน GBP 2,000 (ประมาณ 87,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา MSc Nutrition for Global Health

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นคนสัญชาติ และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง (ตามที่ธนาคารโลกกำหนด)

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ lshtm.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน  2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

lshtm.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ